thai
i'd like to give what u need, i try but you're making it hard for me. How do I make u believe? Cause i love u, i need u, need you here to stay
Notes
Notes
Já é tarde pra dizer o quanto eu gosto de você?
Notes
Notes
Notes
Notes
Notes

Bernard & David: A True Love Story

Notes
Notes
Notes
S